1. Ik ga deze site binnen uit geheel vrije wil.
  2. Afhankelijk van de eisen en voorschriften van het land waar U woont, verklaart U 18 jaar dan wel 21 jaar of ouder te zijn.
  3. Ik ben er van op de hoogte dat ik een site ga bekijken waar pornografische afbeeldingen en films worden getoond.
  4. Dat het downloaden van foto’s, teksten of films vanaf deze site niet in strijd mag zijn met de in Uw land en voor U en Uw gemeenschap geldende regels.
  5. Dat alle materiaal dat ik van deze site download enkel en alleen zal gebruiken voor persoonlijk gebruik. Ik zal nooit en te nimmer materiaal dat ik heb gedownload van de site aan minderjarigen laten zien.
  6. Dat U volledig verantwoordelijk bent voor de gevolgen, die ontstaan als U dit materiaal op wat voor wijze dan ook aan derden vertoont.
  7. Dat U geen materiaal van deze site zult doorgeven, verkopen of posten.
  8. Dat U verantwoordelijk bent voor alle materiaal dat U frauduleus heeft doorgegeven aan derden, producers, providers en sponsors en dat U aansprakelijk kunt worden gesteld voor alle claims die van één van hen worden gevorderd.
  9. Dat op alle op de site aangeboden materiaal een copyright rust van Meesteres Yvonne en dat illegaal gebruik van enig materiaal strafbaar is gesteld bij wet. Alle gevallen van illegaal verbruik zullen dan ook strafrechtelijk worden vervolgd.
  10. Dat ik per dag niet meer dan 500 MB aan materiaal zal downloaden.
  11. Dat ik kennis heb genomen van alle hierboven gestelde regels en dat ik akkoord ga met de inhoud daarvan.